Skip to main content

Word ik beter van psycho oncologisch behandelen?

Je ziekte zal waarschijnlijk niet als sneeuw voor de zon verdwijnen. Al moet gezegd worden dat er genoeg voorbeelden zijn van ‘spontane regressie’ waarbij de ziekte geheel of gedeeltelijk verdween of waarbij de levensverwachting aanzienlijk langer werd. Onderzoekers hebben concrete resultaten geboekt op het gebied van levensverlenging. Vrijwel zonder uitzondering neemt de kwaliteit van je leven toe door een psycho-oncologische behandeling.

Spontane regressie van kanker

We dachten des tijds toen we onderzoek gingen doen naar spontane regressie van kanker, dat we mensen tegen zouden komen die heel bewust bezig waren met psychische veranderingen. Maar dit bleek niet het geval te zijn. Bij deze mensen was er wel iets gebeurd waardoor ze anders in het leven zijn gaan staan. Er had zich iets voorgedaan.

Onderzoek

In Duitsland werd gekeken naar het effect van psychotherapie bij mensen die werden geopereerd wegens maag- en darmkanker e.d. Tien jaar later bleken van de groep die deze psychotherapie kreeg, ruim twee keer zoveel mensen in leven, dan van de groep die deze psychotherapie niet kreeg.
In alle gevallen voelen de behandelden zich beter, rijker en vollediger na de psycho oncologische behandeling van kanker.

Wil je weten of ik je kan behandelen? Bel voor een afspraak of stuur mij een email.