Skip to main content

Mijn kwalificaties

In 1989 studeerde ik af als arts aan de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit in Groningen (BIG reg. nr. 19023730001). Ik studeerde af bij prof. Marco de Vries en Harry van de Wiel op een onderzoek naar psychische veranderingen voorafgaand aan spontane regressie van kanker. Daarna werd ik klinisch coördinator van de eerste wetenschappelijke fase II studie naar het effect van psychotherapie op kanker. Dit onderzoek was gestart door Marco de Vries aan het Helen Dowling Instituut. Samen met Marco de Vries deed ik een tweede onderzoek naar mensen met spontane regressie van kanker. We onderzochten welke psychische veranderingen waren opgetreden vóórdat de kanker begon af te nemen of verdween. Op dit onderzoek promoveerde ik in 1996 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Ondertussen deed ik psychotherapie-ervaring op met de psychotherapeuten aan het Helen Dowling Instituut. Hier ronde ik een basisopleiding in medische psychosynthese bij Rudy Rijke en Joke de Vries af. Daarna volgde ik de specialistische RINO opleiding Focusing bij de Graaf en DeHouck. Vervolgens ronde ik de drie-jarige opleiding tot Psychodramaterapeut NVGP van de Nederlandse Vereniging voor Groepspyschotherapie af. Ik ben lid van de Nedelandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Verder ben ik docent psycho-oncologie aan de SPSO academie in Utrecht.

Wereldwijd erkend

Wereldwijd geef ik lezingen over het onderzoek naar psychische veranderingen bij spontane regressie van kanker. In 1994 gaf ik een lezing in Kobe, Japan op het tweede Wereld Congres van de Internationale Society voor Psycho-Oncologie (IPOS). Een jaar later vertelde ik over het onderzoek op het congres van de Europese Sociëteit voor Psychosociale Oncologie in Budapest. Andere lezingen waren in Heidelberg, Berlijn, Quebec Canada, en Parijs. In Rotterdam was ik coordinator van het eerste psycho-oncologische counselingscentrum in Nederland.

Heb je vragen of wil je weten of ik je kan helpen? Bel voor een afspraak of stuur mij een email.